Rådgivning

När du behöver prata med en expert. Registrera dig och boka ett samtal med någon av våra säkerhetsexperter. På så vis kan även det lilla företaget ha en säkerhetschef. Rådgivningen dokumenteras så att du i lugn och ro kan gå tillbaka och läsa vilka råd du fick.  Genom dokumentationen kan du även stegvis vidta de åtgärders som du rekommenderats.