Beskrivning

Jan-Olof Andersson (JOA) , kunskapsspridare genom sitt eget bolag Joa Infosäk. Han har nästan 40 års erfarenhet inom säkerhetsområdet och har fått stor trovärdighet i branschen. JOAs kunskap sträcker sig från fysiskt skydd mot informationssäkerhet, med fokus på vad som är bäst för organisationen. Kollegor i branschen ställer stor förtroende till honom och har vid flera tillfällen utsetts till en av de mest framstående experterna inom informationssäkerhet. Han har erfarenhet av olika företag (privat, kommunal, hälso- och sjukvård och regering) i roll som konsult, säkerhetschef, informationssäkerhetschef och han har behärskat alla discipliner som finns inom säkerhetsområdet. Han är en typisk chef och expert som har varit både chef i olika organisationer och ledare inom SIG Security, standardisering och intressegrupper inom Europeiska centralbankssystemet. JOA är även en uppskattad lärare och föreläsare samt författare och har skrivit tio böcker om informationssäkerhet och säkerhetshantering.