Beskrivning

Thomas har jobbat med risk och säkerhetsfrågor (fysisk säkerhet, IT-säkerhet, informationsäkerhet) i 35 år, och med GDPR frågor de senaste 7 åren inom olika brancher såsom internationellt byggbolag, bank och konsultbolag inom området. Han har och är som konsult verksam inom logistik, investmentbolag, militären, publik transport, kärnkraft, kommun, myndigheter och finansiell sektor. Både som anställd och konsult är han verksam som informationssäkerhetschef (CISO) och dataskyddsombud (DPO).